profile medyczne
Alergologia
Anestezjologia i intensywna terapia
Angiologia
Audiologia i foniatria
Balneologia i medycyna fizykalna
Chirurgia dziecięca
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia ogólna
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia plastyczna
Chirurgia stomatologiczna
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Dermatologia i wenerologia
Diabetologia
Diagnostyka laboratoryjna
Endokrynologia
Epidemiologia
Farmakologia
Gastroenterologia
Genetyka
Geriatria
Ginekologia onkologiczna
Hematologia
Hipertensjologia
Immunologia
Kardiochirurgia
Kardiologia
Kardiologia dziecięca
Medycyna nuklearna
Medycyna paliatywna
Medycyna pracy
Medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna
Medycyna sportowa
Medycyna szkolna
Medycyna sądowa
Medycyna transportu
Mikrobiologia lekarska
Nefrologia
Neonatologia
Neurochirurgia
Neurologia
Neurologia dziecięca
Neuropatologia
Okulistyka
Onkologia
Onkologia i hematologia dziecięca
Ortodoncja
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Otorynolaryngologia
Otorynolaryngologia dziecięca
Patomorfologia
Pediatria
Periodontologia
Położnictwo i ginekologia
Protetyka stomatologiczna
Psychiatria
Psychiatria dzieci i młodzieży
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Radioterapia onkologiczna
Rehabilitacja medyczna
Reumatologia
Seksuologia
Stomatologia dziecięca
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Toksykologia
Transfuzjologia
Transplantologia
Urologia
Urologia dziecięca
Zdrowie publiczne
więcej...
przydatne
Ambulatoria
Apteki
Szpitale
Przychodnie lekarskie
Gabinety lekarskie
Wyświetl według usług
Poradnie
więcej...
profile medyczne / Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Tablica funkcjonalności profilu medycznego
Leczenie ambulatoryjne specjalistycznePomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładziePlanowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
Leczenie stacjonarneLeczenie w domu pacjentaZdrowie matki i dziecka
Usługi pielęgnacyjnePozostałe usługi pomocniczeinne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej"Leczenie ""jednego dnia"""Usługi lecznicze
USGPozostała opieka ambulatoryjnaPomocnicze usługi opieki zdrowotnej
Zapobieganie chorobom niezakaźnymOświata i promocja zdrowiaPozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
Badania laboratoryjneOpieka nad rodziną, matką i dzieckiemDługoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
Medycyna pracyOpieka nad zdrowym dzieckiemLeczenie ambulatoryjne
Profilaktyka i zdrowie publiczneKształcenie i szkolenie personelu medycznegoDiagnostyka obrazowa
InnaZapobieganie chorobom zakaźnymDługoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
Opieka nad osobami w starszym wiekuBadania i rozwój w ochronie zdrowiaPomoc doraźna
tomografia komputerowaPobieranie oraz magazynowanie krwiLeczenie w trybie hostelowym
Rehabilitacja dziennaNadzór epidemiologicznyWyjazdowa pomoc lekarska
Pobieranie oraz magazynowanie organów,  tkanek oraz szpiku kostnegoLeki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytkuPozostałe medyczne dobra trwałego użytku
Rehabilitacja stacjonarnaStacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjnaLeczenie stomatologiczne
Rehabilitacja ambulatoryjnaRehabilitacja w domu pacjentaSzczepienia
Badania kierowcówZdrowie środowiskowePobieranie oraz magazynowanie krwi, organów oraz szpiku kostnego
endoskopiaPozostała rehabilitacja ambulatoryjnaUsługi rehabilitacyjne
Długoterminowa opieka pielęgnacyjnaNocna pomoc lekarskaDzienna pomoc lekarska
PozostałeFunkcje powiązane z ochroną zdrowiaMedycyna szkolna
rentgenodiagnostyka
Placówki medyczne  » wyszukaj w tej kategorii
  Sortowanie  » miejscowość  » nazwa placówki
    « wstecz     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,      dalej »
TURZE "Zespół Opieki Zdrowotnej ""MEDICAL"""
Zespół Opieki Zdrowotnej MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba - Turze 11 gm. Tczew
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, Przychodnia stomatologiczna
POMORSKIEtel. 58536-77-20 / fax 58536-79-80 / jednostek w placówce (7)  » więcej informacji

WARSZAWA "Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej przy Spółdzielni Pracy Inwalidów ""Inspol"""
"Spółdzielnia Pracy Inwalidów ""Inspol"""
Poradnia chorób wewnętrznych
Pozostałe ośrodki wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej
MAZOWIECKIEtel. 22628-66-09 / fax 22622-17-01 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

GLIWICE 106 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach
Minister Obrony Narodowej
Oddział chorób wewnętrznych
Szpitale wielospecjalistyczne, Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, Przychodnia stomatologiczna, Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego, Ośrodek diagnostyki, Zakład R
ŚLĄSKIEtel. 322318888 / fax 322318888 wew.301 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

WAłCZ 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu
Minister Obrony Narodowej
Pracownia diagnostyki obrazowej
Ośrodek diagnostyki
ZACHODNIOPOMORSKIEtel. 672502809 / fax 672502820 / jednostek w placówce (6)  » więcej informacji

WAłCZ 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu
Minister Obrony Narodowej
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
ZACHODNIOPOMORSKIEtel. 672502809 / fax 672502820 / jednostek w placówce (6)  » więcej informacji

WAłCZ 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu
Minister Obrony Narodowej
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
ZACHODNIOPOMORSKIEtel. 672502809 / fax 672502820 / jednostek w placówce (6)  » więcej informacji

POZNAń 111 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu
Minister Obrony Narodowej
Izba przyjęć szpitala
Szpitale wielospecjalistyczne
WIELKOPOLSKIEtel. 618574202 / fax 618574235 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

GDAńSK 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku-Oliwie
Minister Obrony Narodowej
Izba przyjęć szpitala
Szpitale wielospecjalistyczne
POMORSKIEtel. 585526326 / fax 586261557 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

GDYNIA Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej
Minister Obrony Narodowej
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
POMORSKIEtel. 586267802 / fax 586267650 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

WARSZAWA Ambulatorium przy Centralnej Bibliotece Rolniczej
Centralna Biblioteka Rolnicza 00-950 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66
Poradnia chorób wewnętrznych
MAZOWIECKIEtel. 826-60-41 / fax 826-01-57 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

POZNAń Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1156
Minister Obrony Narodowej
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
WIELKOPOLSKIEtel. 618548271 / fax 618548310 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

ŚWINOUJśCIE Ambulatorium z Izbą Chorych Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu
Minister Obrony Narodowej
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
ZACHODNIOPOMORSKIEtel. 913243170 / fax 913242707 / jednostek w placówce (4)  » więcej informacji

JAWORZE Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
Samorząd Województwa Śląskiego
Oddział rehabilitacji narządu ruchu
Szpitale (jedno-)specjalistyczne (inne niż psychiatryczne i odwykowe), Pozostałe przychodnie (jedno-)specjalistyczne, Zakład Rehabilitacji Leczniczej
ŚLĄSKIEtel. 338173463 / fax 338173463 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

BIAłYSTOK Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
Samorząd Województwa Podlaskiego
Pracownia scyntygrafii
Pozostali świadczeniodawcy opieki ambulatoryjnej
PODLASKIEtel. 85664 68 00 / fax 85743 59 13 / jednostek w placówce (11)  » więcej informacji

BIELSKO-BIAłA Bielskie Pogotowie Ratunkowe
Rada Powiatu w Bielsku-Białej
Zespół wyjazdowy wypadkowy W
Stacja (podstacja) pogotowia ratunkowego, jednostka opieki doraźnej
ŚLĄSKIEtel. 338159045 / fax 338117447 / jednostek w placówce (3)  » więcej informacji

WARSZAWA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Oddział gastroenterologiczny
Szpitale (jedno-)specjalistyczne (inne niż psychiatryczne i odwykowe)
MAZOWIECKIEtel. 228453281 / fax 228453281 / jednostek w placówce (42)  » więcej informacji

SZCZECIN Centrum Badań Lekarskich i Psychologicznych
Aleksander Marek Igielski
Poradnia medycyny pracy
Pozostali świadczeniodawcy w zakresie opieki ambulatoryjnej
ZACHODNIOPOMORSKIEtel. 91812-15-15 / fax 91812-18-19 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

KRAKóW Centrum Medycyny Profilaktycznej w likwidacji
Województwo Małopolskie jako jednostka samorządu terytorialnego
Poradnia medycyny pracy
MAŁOPOLSKIEtel. 12421-34-55 / fax 12421-34-66 / jednostek w placówce (33)  » więcej informacji

WARSZAWA Centrum Medyczne LUX-MED
LUX-MED Spółka akcyjna
Poradnia alergologiczna
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
MAZOWIECKIEtel. 22332-28-88 / fax 22646-99-88 / jednostek w placówce (21)  » więcej informacji

KRAKóW Centrum Medyczne Maszachaba
Centrum Medyczne Maszachaba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Poradnia ginekologiczna
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
MAŁOPOLSKIEtel. 12632-70-27 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

WARSZAWA Centrum Medyczne Medica Humana Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"""BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA"" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 00-609 WARSZAWA,AL. ARMII LUDOWEJ 26"
Poradnia chorób wewnętrznych
MAZOWIECKIEtel. 228900301 / fax 228900301 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

WARSZAWA Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Rada Ministrów
Oddział chirurgii onkologicznej
Szpitale wielospecjalistyczne, Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, Ośrodek diagnostyki, Świadczeniodawca w zakresie opieki domowej, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Bank krwi i organów, centrum krwiodawstwa i kr
MAZOWIECKIEtel. 226440200 / fax 226440208 / jednostek w placówce (3)  » więcej informacji

JAWORZNO Centrum Promocji Zdrowia Ośrodek Medyczny S.C.
Spółka cywilna Halina Kotrys, Krzysztof Kotrys
Pracownie inne
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
ŚLĄSKIEtel. 327522464 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

WARSZAWA COMPO-DENT Przychodnia Stomatologiczna
Spółka Cywilna COMPO-DENT 01-126 Warszawa, ul. Wolska 94
Poradnia stomatologiczna
MAZOWIECKIEtel. 836-33-69 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

WROCłAW EuroMediCare. Szpital Specjalistyczny z Przychodnią
EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
Poradnia rehabilitacyjna
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
DOLNOŚLĄSKIEtel. 071 356-64-00 / fax 071 356-64-02 / jednostek w placówce (5)  » więcej informacji

JASTRZęBIE-ZDRóJ Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
ŚLĄSKIEtel. 324768231 756323 / fax 324768230 756323 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

GDAńSK Gdańska Spółdzielnia Lekarska Przychodnia Stomatologiczna
Gdańska Spółdzielnia Lekarska
Poradnia stomatologiczna
Przychodnia stomatologiczna
POMORSKIEtel. 58301-57-05 / fax brak danych / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

GDAńSK Gdański Zespół Żłobków
Gmina Gdańsk
Oddział żłobkowy
Żłobek
POMORSKIEtel. 341-47-36 / fax 341-47-36 / jednostek w placówce (10)  » więcej informacji

SZCZUCIN Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
Rada Gminy w Szczucinie
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, Przychodnia stomatologiczna
MAŁOPOLSKIEtel. 643-61-95 / fax 643-61-95 / jednostek w placówce (3)  » więcej informacji

STARA KISZEWA Gminny Ośrodek Zdrowia
Gmina Stara Kiszewa
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe przychodnie (jedno-)specjalistyczne
POMORSKIEtel. 687-63-13 / fax 687-60-53 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

GOGOLIN Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie
Gmina Gogolin
Poradnia neurologiczna
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, Zakład Rehabilitacji Leczniczej
OPOLSKIEtel. 774076807 / fax 774666247 / jednostek w placówce (4)  » więcej informacji

ZAKRZóWEK Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku
Rada Gminy w Zakrzówku
Poradnia pediatryczna
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostali świadczeniodawcy w zakresie opieki ambulatoryjnej
LUBELSKIEtel. 81821-59-00 / fax 81821-59-00 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

ZAKRZóWEK Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku
Rada Gminy w Zakrzówku
Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
LUBELSKIEtel. 81821-59-00 / fax 81821-59-00 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

BOJSZOWY Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rada Gminy Bojszowy
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, Przychodnia stomatologiczna, Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
ŚLĄSKIEtel. 322189155 32646 / fax 322189155 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

ZłOTNIKI KUJAWSKIE Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotnikach Kujawskich
Rada Gminy Złotniki Kujawskie
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
KUJAWSKO-POMORSKIEtel. 52351-75-16 / fax 52351-75-16 / jednostek w placówce (2)  » więcej informacji

POCZESNA Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
Rada Gminy w Poczesnej
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
ŚLĄSKIEtel. 343274193 / fax 343274193 / jednostek w placówce (3)  » więcej informacji

WARSZAWA Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
Poradnia audiologiczna
Pozostałe przychodnie (jedno-)specjalistyczne, Ośrodek diagnostyki, Zakład Rehabilitacji Leczniczej
MAZOWIECKIEtel. 228356670 / fax 228355214 / jednostek w placówce (8)  » więcej informacji

WARSZAWA Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Rada Ministrów
Pracownie inne
Ośrodek diagnostyki
MAZOWIECKIEtel. 224312128 / fax 224312452 / jednostek w placówce (22)  » więcej informacji

WARSZAWA Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Rada Ministrów
Oddział pulmonologii
Szpitale wielospecjalistyczne
MAZOWIECKIEtel. 224312128 / fax 224312452 / jednostek w placówce (22)  » więcej informacji

WARSZAWA Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Rada Ministrów
Oddział chorób wewnętrznych
Szpitale wielospecjalistyczne
MAZOWIECKIEtel. 224312128 / fax 224312452 / jednostek w placówce (22)  » więcej informacji

WARSZAWA Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Rada Ministrów
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
Ośrodek diagnostyki
MAZOWIECKIEtel. 224312128 / fax 224312452 / jednostek w placówce (22)  » więcej informacji

WARSZAWA Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Rada Ministrów
Pracownie inne
Ośrodek diagnostyki
MAZOWIECKIEtel. 22849-36-51 / fax 22848-89-70 / jednostek w placówce (13)  » więcej informacji

WARSZAWA Instytut Matki i Dziecka
Rada Ministrów
Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
MAZOWIECKIEtel. 223277000 / fax 223277305 / jednostek w placówce (33)  » więcej informacji

WARSZAWA Instytut Matki i Dziecka
Rada Ministrów
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
Ośrodek diagnostyki
MAZOWIECKIEtel. 223277000 / fax 223277305 / jednostek w placówce (33)  » więcej informacji

WARSZAWA Instytut Matki i Dziecka
Rada Ministrów
Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
Pozostali świadczeniodawcy w zakresie opieki ambulatoryjnej
MAZOWIECKIEtel. 223277000 / fax 223277305 / jednostek w placówce (33)  » więcej informacji

GDYNIA Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Minister Zdrowia
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
POMORSKIEtel. 586998510 / fax 586223354 / jednostek w placówce (8)  » więcej informacji

GDYNIA Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Minister Zdrowia
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
POMORSKIEtel. 586998510 / fax 586223354 / jednostek w placówce (8)  » więcej informacji

GDYNIA Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Minister Zdrowia
Pracownia diagnostyki obrazowej
POMORSKIEtel. 586998510 / fax 586223354 / jednostek w placówce (8)  » więcej informacji

GDYNIA Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Minister Zdrowia
Poradnia psychologiczna
POMORSKIEtel. 586998510 / fax 586223354 / jednostek w placówce (8)  » więcej informacji

ŁóDź Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi
Rada Ministrów
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Szpitalnictwo
ŁÓDZKIEtel. 426314502 / fax 426568331 / jednostek w placówce (1)  » więcej informacji

    « wstecz     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,      dalej »
testy,opinie,recenzje uzdrowiska
, katalog stron SEO